Европско законодавство

2020

Европско законодавство бр. 71

 

САДРЖАЈ

Душко ДИМИТРИЈЕВИЋ
ДИРЕКТИВА 2019/1023 ЕВРОПСКОГ ПАРЛАМЕНТА И САВЕТА О ОКВИРИМА ЗА ПРЕВЕНТИВНО РЕСТРУКТУРИРАЊЕ

Далибор КЕКИЋ, Александар ЧУДАН
ДИРЕКТИВА САВЕТА О УТВРЂИВАЊУ И ОЗНАЧИВАЊУ ЕВРОПСКЕ КРИТИЧНЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ И ПРОЦЕНИ ПОТРЕБЕ УНАПРЕЂЕЊА ЊЕНЕ ЗАШТИТЕ

Алекса НИКОЛИЋ
КУЛТУРНА ПРАВА У ПРАКСИ ЕВРОПСКОГ СУДА ЗА ЉУДСКА ПРАВА

Лариса МАСТИЛОВИЋ
ПРЕВЕНТИВНО РЕСТРУКТУРИРАЊЕ КАО СРЕДСТВО ИЗБЕГАВАЊА ПОЈАВЕ СТЕЧАЈНИХ РАЗЛОГА – НОВА ТЕНДЕНЦИЈА ЗАКОНОДАВСТВА ЕВРОПСКЕ УНИЈЕ

Ивана ВУЈИЧИЋ
ПОТЕНЦИЈАЛНИ ИЗВОРИ ФИНАНСИРАЊА ЕВРОПСКЕ УНИЈЕ