Европско законодавство

2020

Европско законодавство бр. 73-74

САДРЖАЈ

Бојан МИЛИСАВЉЕВИЋ
ОДРЖИВОСТ КОНЦЕПТА РЕГИОНАЛНИХ КОГЕНТНИХ НОРМИ

Ана БАТРИЋЕВИЋ
ПОЛОЖАЈ РОМА У ЕВРОПСКОЈ УНИЈИ

Михајло ВУЧИЋ
ГРАНИЦЕ ВАНТЕРИТОРИЈАЛНОГ ДЕЈСТВА ОПШТЕ УРЕДБЕ О ЗАШТИТИ ПОДАТАКА ЕВРОПСКЕ УНИЈЕ

Александар ЈАЗИЋ
ОДЛУКА БР. 1313/2013/ЕУ О МЕХАНИЗМУ ЦИВИЛНЕ ЗАШТИТЕ УНИЈЕ

Драгана ДАБИЋ, Бранимир ГАЈИЋ
ЕВРОПСКА БАНКАРСКА УНИЈА КАО ДЕО ПОСТКРИЗНОГ СИСТЕМА УПРАВЉАЊА ЕКОНОМСКОМ И МОНЕТАРНОМ УНИЈОМ

Марија МАЈСТОРОВИЋ
ОПШТА УРЕДБА ЕВРОПСКОГ ПАРЛАМЕНТА И САВЕТА ЕВРОПСКЕ УНИЈЕ О ЗАШТИТИ ПОДАТАКА

Нинослав ЖИВКОВИЋ
ИСТРАЖНИ ОДБОРИ ЕВРОПСКОГ ПАРЛАМЕНТА

Ирис БЈЕЛИЦА ВЛАЈИЋ
ПРАВИЛА И СТАНДАРДИ ЗА БЕЗБЕДНОСТ ПУТНИЧКИХ БРОДОВА

Катарина РАДОЈКОВИЋ ИЛИЋ
ПЛУРИЛИНГВИЗАМ И ОБРАЗОВНА ЈЕЗИЧКА ПОЛИТИКА ЕВРОПСКЕ УНИЈЕ У СРБИЈИ

ПРИКАЗИ

Михајло КОПАЊА
ДА ЛИ ЈЕ ЧИН ПРИЗНАЊА ЈЕДИНО ВАЖАН? ДРЖАВЕ ЕВРОПСКЕ УНИЈЕ ИЗМЕЂУ ПРИЗНАЊА И ИНТЕРАКЦИЈЕ СА КОСОВОМ*

Европско законодавство бр. 72

САДРЖАЈ

Lucia MOKRÁ, Raffaele CAROCCIA
THE COURT OF JUSTICE’S CONTRIBUTION TO THE DEVELOPMENT OF THE PRINCIPLE OF TRANSPARENCY

Александар Андрија ПЕЈОВИЋ
ИНСТРУМЕНТ ПРЕТПРИСТУПНЕ ПОДРШКЕ ЕВРОПСКЕ УНИЈЕ 2007–2027.

Анђела ЂУКАНОВИЋ
ЕВРОПСКА УНИЈА И ЗАШТИТА ЉУДСКИХ ПРАВА ТРАЖИЛАЦА АЗИЛА – АКТУЕЛНИ ПРОБЛЕМИ

Милица НОВАКОВИЋ
ПРАВО НА НЕЗАВИСАН И НЕПРИСТРАСАН СУД У ГРАЂАНСКОМ ПОСТУПКУ У ПРАКСИ ЕВРОПСКОГ СУДА ЗА ЉУДСКА ПРАВА

Јована ТОШИЋ
ДИСКРЕЦИОНА ПРАВА ДРЖАВА ЧЛАНИЦА ЕВРОПСКЕ УНИЈЕ У ПОГЛЕДУ ПРАВА НА СПАЈАЊЕ ПОРОДИЦЕ УЖИВАОЦА МЕЂУНАРОДНЕ ЗАШТИТЕ

ПРИКАЗИ

Невена СТАНКОВИЋ
ШТА ЋЕ БИТИ СА ЕВРОПСКОМ УНИЈОМ? ИСТОРИЈА И БУДУЋНОСТ

Европско законодавство бр. 71

САДРЖАЈ

Душко ДИМИТРИЈЕВИЋ
ДИРЕКТИВА 2019/1023 ЕВРОПСКОГ ПАРЛАМЕНТА И САВЕТА О ОКВИРИМА ЗА ПРЕВЕНТИВНО РЕСТРУКТУРИРАЊЕ

Далибор КЕКИЋ, Александар ЧУДАН
ДИРЕКТИВА САВЕТА О УТВРЂИВАЊУ И ОЗНАЧИВАЊУ ЕВРОПСКЕ КРИТИЧНЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ И ПРОЦЕНИ ПОТРЕБЕ УНАПРЕЂЕЊА ЊЕНЕ ЗАШТИТЕ

Алекса НИКОЛИЋ
КУЛТУРНА ПРАВА У ПРАКСИ ЕВРОПСКОГ СУДА ЗА ЉУДСКА ПРАВА

Лариса МАСТИЛОВИЋ
ПРЕВЕНТИВНО РЕСТРУКТУРИРАЊЕ КАО СРЕДСТВО ИЗБЕГАВАЊА ПОЈАВЕ СТЕЧАЈНИХ РАЗЛОГА – НОВА ТЕНДЕНЦИЈА ЗАКОНОДАВСТВА ЕВРОПСКЕ УНИЈЕ

Ивана ВУЈИЧИЋ
ПОТЕНЦИЈАЛНИ ИЗВОРИ ФИНАНСИРАЊА ЕВРОПСКЕ УНИЈЕ