Мср Милан Веселица, истраживач приправник Института за међународну политику и привреду, одржао је приступно предавање на тему „Политика црквене моћи: однос Римокатоличке цркве према Светском савету цркава“.

Колега Веселица је представио однос двеју транснационалних верских организација и, из угла теорије рационалног избора, понудио одговор на питање зашто Римокатоличка црква, упркос изразитој укључености у рад Светског савета цркава, не жели да постане пуноправан члан. Овој теми је досад приступано из теолошког и историјског угла, а колега Веселица је показао међународнополитичку димензију овог питања.