Међународни саветодавни одбор Института за међународну политику и привреду одржао је своју трећу седницу. Седници су присуствовали: академик Јелена Гускова (Руска академија наука), професор Тони Милески (Универзитет Св. Кирило и Методије), професор Ричард Саква (Универзитет у Кенту) и професор Дејан Михаиловић (Технолошки универзитет у Монтереју). Поред чланова Одбора, директора и заменика директора ИМПП, у својству гостију седници су присуствовали професор Златко Стефановић (председник Управног одбора ИМПП) и професор Владимир Поповић, национални консултант у процесу трансформације института.

На седници је презентован извештај о раду ИМПП за 2022. годину, статус реализације пројекта „Србија и изазови у међународним односима 2023. године“ и информација о достигнутом степену трансформације у оквиру пројекта SAIGE. Такође, чланови Одбора су упознати са Стратегијом ИМПП која се налази у завршној фази израде.

Сви чланови Одбора су истакли задовољство постигнутим резултатима и дали предлоге за  још разноврсније активности попут објављивања конкурса за студијске боравке гостујућих истраживача или покушаја акредитације докторских студија са домаћим или страним факултетима.