Научни сарадник Института за међународну политику и привреду, др Марина Костић Шулејић, учествовала је на панел дискусији под називом „Наука и научнице у Србији“, који се 8. фебруара 2023. године одржао у организацији Института за политичке студије, а поводом 11. фебруара Међународног дана жена и девојака у науци.

Циљ ове дискусије је био да укаже на положај, значај и улогу жена у науци и омогући размену искустава и најбоље праксе научница у Србији. На панел дискусији учествовале су научнице и из других научних института из друштвено-хуманистичког поља, као и професорке Медицинског, Економског и Факултета за медије и комуникацију.

Др Костић Шулејић је у свом излагању указала на то да је неопходно препознати специфична искуства са којима се жене суочавају у раду, па и науци, да се питање положаја жена у друштву и науци не треба посматрати као део идеолошке борбе Истока и Запада и предложила да се уведу додатни подстицаји како би се женама које у једном звању користе породиљска одсуства омогућило и оне охрабриле да у предвиђеном року за то звање (четири и по године) аплицирају за више звање.