Др Данило Бабић, истраживач Центра за суседство и Средоземље, представио је свој недавно одбрањен докторски рад  одржавши предавање „Деловање старих и нових глобалних актера  у подсахарској Африци“.

Као један од полазних проблема на афричком континенту, означио је  границе, које су колонијална заоставштина, да би током дебате указао и на институционалне мањкавости и лоше стране Афричке уније.

Колега Бабић је представио развојне моделе који уважавају локалне културне и економске особености Африке, али је поставио и питање да ли нови подсахарски актери нуде нешто ново афричким државама. У том контексту,  указао је на предности које за афричке земље доноси сарадња са Кином.