Др Милош Петровић, научни сарадник Института за међународну политику и привреду, одржао је гостујуће предавање мастер студентима Факултета политичких наука у оквиру предмета „Европска унија као глобални актер“.

Излагање др Петровића било је усмерено на представљање улоге Европске уније у контексту ескалације и неповољног тока украјинске кризе. У оквиру предавања било је два циклуса дискусије: након представљања мањкавости у развоју Источног партнерства и суседске политике Европске уније, и након теоријског дела у оквиру којег је украјинска криза тумачена кроз призму реализма, теорију рационалног избора, теорију игара и неолиберални приступ. Закључци предавања и разговора са студентима су да је украјинска криза уследила као резултат недовољно артикулисаног стратешког деловања Европске уније и да су последице прерасле у геополитички домен, што представља изазов за ЕУ, као актера са ограниченим безбедносним и стратешким инструментима деловања.

Научна монографија др Петровића, у издању Института за међународну политику и привреду: „Настанак украјинске кризе: од политичке илузије Европске уније до битке за постсовјетску Европу“, представља и део шире литературе коју студенти овог мастер курса могу користити приликом истраживања те проблематике.