Институт за међународну политику и привреду је након увођења интернета брзине 200/200 Mb/s и испуњења осталих неопходних услова почео  да користи Електронски сервис платног промета (еСПП) преко VPN конекције са Управом за трезор. Систем омогућава електронско плаћање преко Интернета, чиме је функција финансијског пословања значајно унапређена сходно савременим стандардима платног промета.