На последњој седници Управног одбора Института за међународну политику и привреду одржаној у 2020. години, усвојени су, између осталог, Програм рада и развоја за период од 2021. до 2025. године и Програм и план рада Института за 2021. годину – оба документа на предлог проф. др Бранислава Ђорђевића, директора Института.