Аљоша Миленковић, један од водећих домаћих телевизијских новинара са међународним медијским искуством, одржао је онлајн предавање за колектив Института за међународну политику и привреду под насловом „Медији – нова црква. И остало…”. Миленковић је предавање о најкарактеристичнијим видовима манипулација које се појављују у штампаним и електронским медијима засновао на анализи више скорашњих примера из иностраних и домаћих медија, на којима је приказао како се примењују технике обликовања информација ради формирања одређеног расположења или става у јавности. У делу предвиђеном за питања публике и дискусију, публику су највише интересовала виђења Аљоше Миленковића, заснована на његовом личном професионалном искуству дугом више од четврт века, о појединим познатим примерима медијских манипулација и да ли је уопште могуће независно и објективно извештавање.