На вебинару у организацији Центра за међународне организације и међународно право ИМПП-а, на коме су говорили проф. др Матх Нортман, Универзитет Ковентри, проф. др Игор Пелићари, Универзитет Урбино, проф. др Филип Патберг, Универзитет Амстердам, проф. др Милош Шолаја, Универзитет Бања Лука,  др Аннyсса Беллал, Женевска академија међународног хуманитарног права и људских права, доц. др Сања Крешталица, Универзитет Источно Сарајево и др Душко Димитријевић, др Сања Јелисавац Трошић, др Јелица Горданић, др Милош Јончић и др Михајло Вучић сви из ИМПП-а, разматран је одређени број питања и дилема из домена улоге недржавних актера у међународном праву, економији и политици. На вебинару је било говора о концептуалној разлици која постоји између националног и међународног права, са једне стране, и транснационалног права, са друге, дебатовано је о међународном праву и суверенитету држава у међународном поретку, истицани су аргументи да концепт субјективитета појединца у међународном праву увек зависи од временског периода у којем се истраживање врши, отворена су бројна питања у вези са критеријумима финансирања невладиних организација, уочен је растући утицај недржавних актера у пољу очувања биодиверзитета, као и контраверзна питања права и обавеза оружаних недржавних актера уз аргументе да њихово означавање само као починилаца прекршаја у међународном праву не доприноси поштовању дијалога у међународном хуманитарном праву. Дискусија је била плодоносна, а расправљало се и о улози невладиних организацијама у различитим земљама, као и о њиховoм свеобухватном утицају у различитим областима креирања јавних политика.