Др Наташа Станојевић, научни сарадник Института за међународну политику и привреду, одржала је предавање на тему „Ефекти глобалних економских трендова на спољну трговину Србије”. Др Станојевић је анализирала актуелне трендове успоравања раста спољне трговине, успона трговинског протекционизма и повлачења међународних производних ланаца, као и негативне утицаје тих појава на привреду Србије. У предавању је указано на то да, због прекомерне отворености, српска привреда испољава далеко већу сензитивност на кретања у светској привреди од светског просека. Након предавања је уследила дискусија током које су покренута бројна питања и предлози за корекције међународних економских стратегија, краткорочна решења за тренутне екстерне шокове, те је разматрана могућност ревизије неповољних спољнотрговинских аранжмана.