У оквиру друге по реду „Сесије међународног права” Института за међународну политику и привреду, предавање је одржао др Владимир Лепосавић, правни саветник Митрополије Црногорско-Приморске и Епархије Будимљанско-Никшићке, на тему „Закон о слободи вероисповести Црне Горе у контексту међународног права и политике”. Предавање је било посвећено ситуацији недавно насталој у Црној Гори због усвајања закона, који, између осталог, предвиђа да ће држава постати власник свих верских објеката који су изграђени до 1. децембра 1918. године, уколико верске заједнице не докажу власништво, а да ће се за доказивање користити управни поступак, те, супсидијарно, парнични поступак. Уводни део излагања говорник је посветио указивању на нелегитимни поступак доношења закона, упоређујући га са раније предлаганим законом из 2015. године, који је на крају био повучен, без јавне расправе и консултовања адресата који су највише погођени. Истичући значај мишљења Венецијанске комисије, др Лепосавић је упознао присутне са чињеницом да је ово стручно тело Савета Европе у начелу позитивно оценило доношење закона којим ће се уредити статус верских заједница, али је изнело озбиљне замерке везане нарочито за питања својине и поступка за доказивање својине. Управо ова два питања су изазвала највише полемике у стручној јавности. Др Лепосавић је истакао како је решење питања својине из спорног закона у нескладу са општим законима о својини Црне Горе, као и општим правним начелима која сежу у почетке модерне уставности. Такође, увођење ad hoc управног поступка са теретом доказивања својине на власнику незапамћен је пример у упоредној правној пракси у свету. Такве одредбе закона су противне међународним конвенцијама које штите право својине као неприкосновено људско право. Међународне институције којима се Др Лепосавић у свом досадашњем раду обраћао зато и нису подржале овакав закон. На крају предавања је закључено да се уз све расположиве правне кораке, велику подршку грађанских протеста и стални притисак академске заједнице може очекивати да се спорне одредбе закона повуку и тиме окончају сви потенцијални спорови. Сесији је присуствовао велики број представника медија, чланова академске заједнице, студената и истраживача Института за међународну политику и привреду, што је омогућило разноврсну дискусију по окончању предавања.