Њ.е. господин Естанислао Ангел Завелс, амбасадор Републике Аргенитине у Србији, одржао је у оквиру „Амбасадорског форума‟ предавање о стратешком значају североисточне области Аргентине. Поред бројних представника дипломатске заједнице у Београду, предавању су присуствовали и чланови академске заједнице и истраживачи и алумнисти Института за међународну политику и привреду. Господин Завелс је излагање започео представљањем општих демографских и географских карактеристика Аргентине, да би се усредсредио на обележја североисточног дела Аргентине и његовог стратешког значаја за националну привреду. Амбасадор је истакао да важност ове области лежи у изразитом богатству површинским слатким водама, које ову регију чине једном од најплоднијих на свету. Такође, према речима амбасадора, стратешки значај ових вода се огледа и у повезивању Аргентине и пет суседних држава помоћу канала Парана/Парагвај. Господин Завелс је питање оскудних водних ресурса повезао са потенцијалним будућим проблемима у производњи хране и одвијања пољопривредне револуције у Аргентини, те је нагласио да је питање хране и даље важно у појединим деловима света. На крају, амбасадор се осврнуо и на екотуристичке потенцијале ове области у виду њених националних паркова. Господин Завелс је предавање завршио закључком да је североисточна област Аргентине значајна због воденог саобраћаја, који је знатно повољнији од друмског, те због производње и транспорта хране. Након предавања амбасадор је одговарао на питања публике.