У организацији Института за међународну политику и привреду и Института за стратегијска истраживања Универзитета одбране одржан је округли сто о теоријским и практичним аспектима измењеног карактера рата у 21. веку. Округли сто отворили су проф. др Јованка Шарановић, директорка Института за стратегијска истраживања, и проф. др Бранислав Ђорђевић, директор Института за међународну политику и привреду. У уводној речи, професорка Шарановић указала je на значај теме и потребу да се рат као друштвени феномен истражује и промишља у складу са променама које доноси савремено доба, те је нагласила веома успешну сарадњу двају института. Професор Ђорђевић је истакао наду да ће успешна сарадња бити настављена и у будућности. Учесници округлог стола размотрили су карактер и физиономију савремених ратова, њихова основна обележја и могуће дефиниције. Посебан акценат у расправи стављен је на оружану борбу као основну компоненту рата. Излагачи су осветлили феномен рата из више различитих академских перспектива: ратне вештине, међународног јавног права, међународне безбедности, војне доктрине и стратегије. У оквиру првог панела „Теоријска разматрања савремених ратова”, излагачи су указали комплексност појма рата, утицај технологије на карактер рата, везу религије и рата, као и данашње контроверзе у примени међународног права оружаних сукоба. Панелисти су приказали аспекте који диференцирају рат у 21. веку у односу на претходне епохе, али су анализирали и аспекте који су остали непромењени. Други панел под називом „Студија случаја – анализа праксе савремених ратова” био је посвећен анализи употребе војне моћи у спољној политици САД, руске војне мисли, информатичким аспектима руско-украјинског сукоба и постмодерне физиономије рата у Сирији. Учесници округог стола су се током дебате сагласили да постоји потреба за покретањем научноистраживачког пројекта посвећеног изучавању савременог рата као заједничког подухвата више домаћих научноистраживачких организација. Такође, учесници су предложили обнављање пројекта „Историја ратне вештине”, који је својевремено био реализован у Институту за стратегијска истраживања, како би се постојећа едиција историје војне мисли допунила теоријским и практичним сазнањима о рату у 21. веку.

http://www.isi.mod.gov.rs/cir/413/u-institutu-za-strategijska-istrazivanja-odrzan-tematski-okrugli-sto-izmenjen-karakter-rata-u-21-veku-teorija-i-praksa-413