У Великој сали Института за међународну политику и привреду, проф. др Миломир Степић, научни саветник Института за политичке студије у Београду, одржао је предавање „Век Међуевропе: од санитарног кордона до Кина+17”. Потврђујући геополитички значај Централне, Источне и Југоисточне Европе за глобалну доминацију и борбу за премоћ кључних таласократских и телурократских сила, професор Степић идентификује место и улогу ових простора у савременим геополитичким надметањима. Израз и појам „Међуевропа”, како објашњава професор Степић, дериват је међуратних збивања и америчких трансатлантских амбиција и борбе за превласт са некадашњим СССР-ом. Констатујући да се Балкан у геополитичком смислу од 1919. године налази у „међупростору”, предавач је пружио систематичан и детаљан преглед основних геополитичких концепција (Макиндера, Спајкмена, Хаусхофера, Бжежинског, Дугина, Хантигтона и др.) ради бољег разумевања актуелних геополитичких процеса у овом делу света, као и нових интеграционих процеса који утичу на животни простор Балкана и балканских народа. Професор Степић је посебну пажњу посветио скорашњим настојањима Кине да кроз Иницијативу 17+ економским и политичким инструментима успостави сопствени утицај у Међуевропи. Предавач је сагледавајући историјску перспективу геополитике анализираног дела Европе оправдано поставио питање како ће убудуће надметање теулократских и таласократских сила утицати на овај део света. Ово питање је доминирало дебатом која је уследила након предавања.