Њ.Е. господин Ђунићи Марујама, амбасадор Јапана у Србији, одржао је у оквиру „Амбасадорског форума” предавање о најважнијим питањима текуће јапанске пореске и финансијске политике и одговарао је на коментаре и питања публике. Предавању су присуствовали бројни представници дипломатске заједнице у Београду, чланови академске заједнице, као и истраживачи и алумнисти Института за међународну политику и привреду.

Господин Марујама је почео предавање анализом развоја реалног БДП-а у Јапану и истакао да у последњих неколико година показатељи популационих трендова бележе демографски пад. Амбасадор је говорио о мерама које би влада у Токију требало да предузме како би се демографска структура променила и посебну пажњу је посветио проблему сталног раста диспропорције између буџетских прихода и расхода због трошкова социјалне заштите увећаних неповољном демографском структуром.

Господин Марујама је потом разматрао ефекте које би евентуално повећање појединих пореза имало на јавне приходе у контексту проналажења решења за унапређење система здравствене заштите, будући да она већ представља значајан издатак за државу. Амбасадор је овај део предавања закључио ставом да, премда постоји простор за повећање пореза на добит правних лица, то не би произвело жељени ефекат, већ решење треба тражити у повећању пореза на потрошњу.

Део предавања био је посвећен обвезницама и начину на који оне утичу на раст БДП, а изнета су и предвиђања за следећу годину у погледу промена у фискалној политици и јавном дугу поређењем Јапана са САД и економијама Еврозоне. Амбасадор је говорио и о економској стабилности и чињеници да она превасходно зависи од тога да ли се држава ослања на изворе прихода екстерног порекла, што је препознато као разлог због кога је Грчка, за разлику од Јапана, искусила економску кризу.