Др Марина Костић

Научни сарадник

Др Марина Костић је професионално ангажовање у оквиру Института за међународну политику и привреду започела априла 2018. године. Области њеног научноистраживачког интересовања су светски поредак у 21. веку, одбрамбена и безбедносна политика. Марина је секретар научног часописа Међународни проблеми. Марина је докторирала на Факултету политичких наука Универзитета у Београду, на смеру Међународне и европске студије (које је завршила са оценом 10) одбранивши дисертацију Концепције светског поретка у политикама безбедности Сједињених Америчких Држава, Руске Федерације и Европске уније на почетку XXI века. Претходно је завршила специјалистичке академске студије Међународне политике (са просечном оценом 9,9) на тему Место и улога међународних установа у стварању светског поретка и дипломирани је политиколог за међународне послове (са просечном оценом 9,4) на истом факултету. Марина је радила у Министарству одбране Републике Србије (међународна војна сарадња), Привредној комори Београда (економски односи са иностранством) и Народној скупштини Републике Србије (Одбор за односе са Србима изван Србије). Члан је Управног одбора Института за политичке студије у мандату 2014–2018. године. Марина је била стипендисткиња Фондације Конрад Аденауер (КАС) и Организације за европску безбедност и сарадњу (ОЕБС). Марина је 2020. године завршила е-курс ЕУ за непролиферацију и разоружање који спроводи Конзорцијум ЕУ за непролиферацију и разоружање и поседује Свеобухватни сертификат. Има више објављених радова из области теорије међународних односа, билатералних и регионалних односа на Западном Балкану, безбедносне ситуације у Србији и њене војне неутралности, као и проширења Европске уније. Учесница је бројних домаћих и међународних конференција, семинара, школа и курсева.

marina@diplomacy.bg.ac.rs