Вилко ВИНТЕРХАЛТЕР (1951)

Вилко Винтерхалтер је био публициста и друштвено-политички радник. Гимназију је завршио у Бања Луци, а Правни факултет студирао је и завршио на Свеучилишту у Загребу. Винтерхалтер је након завршетка студија постао сарадник београдског дневног листа Политика. Био је члан Савеза комунистичке омладине Југославије, а од 1928. године постаје члан Комунистичке партије Југославије. У Народноослободилачком рату учествовао је од 1941. године и један од његових основних задатака била је организација партизанских штампарија и листова у области Босанске крајине. Винтерхалтер је био главни уредник листова Глас и Ослобођење. После окончања Другог светског рата био је директор листа Ослобођење у Сарајеву и помоћник главног уредника листа Борба. Такође, био је члан Извршног већа Народне Републике Босне и Херцеговине, члан Централног комитета Савеза Комуниста Босне и Херцеговине и савезни секретар за информисање.