Ватрослав ВЕКАРИЋ (2000–2005)

Проф. др Ватрослав Векарић је на Правном факултету Универзитета у Београду одбранио магистарски (1973) и докторски рад (1979). Професор Векарић је почео да ради у Институту за међународну политику и привреду 1968. године, где је прошао све степене научноистраживачког рада и потом обављао дужност заменика директора за научноистраживачки рад (1980–1985) и директора Института. У периоду од 1985. до 1991. професор Векарић је руководио Центром за стратегијске студије, научноистраживачком установом коју је основала тадашња влада СФРЈ. Предавао је као гостујући професор на постдипломским студијама на универзитетима и институтима у Србији, Италији, Индији, Јапану и САД. Његов професионални ангажман укључивао је чланство у Спољнополитичком савету Министарства спољних послова Србије (2008), Управном одбору Дипломатске академије МСП (2000–2004), Савету Факултета политичких наука у Београду (2001–2003) и др. Професор Векарић је аутор бројних монографија, студија и чланака из области међународних односа, међународног права и регионалних истраживања блискоисточног, балканског и медитеранског подручја, од којих велики број у иностранству. Најзначајније његове књиге су Нафта и спољна политика арапских држава и Једна интерпретација друштвених корена палестинског питања: особености стварања израелске државе.