Миленко КРЕЋА (1997–2000)

Проф. др Миленко Крећа је магистрирао и докторирао cum laude на Правном факултету Универзитета у Београду. Пре академске каријере се кратко бавио правом као адвокат (1973–1974). Професор Крећа је предавао Међународно јавно право на Правном факултету Универзитета у Београду, где је био и Шеф катедре за међународно право и међународне односе (1997–2015). Професор Крећа је током богате академске и експертске каријере био Председник Научног савета за правне и политичке науке Универзитета у Београду (1999–2014), члан Савезне комисије за усклађивање закона Савезне Републике Југославије са законима ЕУ, ЕЗ и СТО (1998–2000), а у више наврата и правни саветник Министарства спољних послова, Владе и председника Републике Србије и Савезне Републике Југославије. Професор Крећа је и арбитар Сталне арбитраже при Привредној комори Републике Србије (2000–), а у великом броју случајева се појављивао као правни вештак у поступцима пред Сталним судом за арбитражу, где је био и члан (2013–2017). Пред Међународним судом правде је ad hoc судија у случајевима који се тичу примене Конвенције о спречавању и кажњавању злочина геноцида (1993–) и аd hoc судија пред Европским судом за људска права. Био је и члан Венецијанске комисије (2013–2019). Професор Крећа је председник Удружења за међународно кривично право Србије (2002–) и председник Удружења за међународно право Србије (2013–). Аутор је бројних књига, чланака и монографија.