Милан БАРТОШ (1947–1949)

Др Милан Бартош је био професор Правног факултета Универзитета у Београду и експерт у области међународног јавног права. Професор Бартош био је члан Српске академије наука и уметности, те дописни члан Словеначке академије наука и уметности и Македонске академије наука и уметности. Професор Бартош је био члан Комисије Уједињених нација за међународно право и главни правни саветник у Државном секретаријату за иностране послове СФРЈ до 1962. године. Од 1945. године професор Бартош био је члан делегација СФРЈ на заседањима Уједињених нација. Милан Бартош је објавио преко 200 научних чланака и других радова из области међународног јавног права. Његова важнија дела су: Експозе о међународном трговачком праву, Коментар меничног закона, Правни положај странаца и Међународно јавно право. Милан Бартош је био добитник Седмојулске награде (1961) и Награде АВНОЈ-а (1967).