Јанез СТАНОВНИК (1958–1962)

Др Јанез Становник је похађао гимназију у Љубљани, где је још као гимназијалац постао активан у хришћанско-социјалистичком удружењу „Зора” (Zarja). После инвазије на Југославију априла 1941. године, Становник се активирао у Ослободилачком фронту словеначког народа, 1942. се придружио партизанском отпору у Љубљани, а у фебруару 1944. године постао члан Комунистичке партије Југославије. Између априла 1944. и маја 1945. године Становник је био један од организатора партизанског отпора у Словенском приморју и члан регионалног народноослободилачког одбора. Становник је након Другог светског рата завршио Правни факултет Универзитета у Београду. Године 1946. постао је лични секретар Едварда Кардеља, а између 1952. и 1956. био је члан југословенске мисије при Уједињеним нацијама. Становник је био истраживач у Институту друштвених наука у Београду и професор на Универзитету у Љубљани. Саветник Конференције Уједињених нација о трговини и развоју је био 1965. и 1966. године, а између 1968. и 1983. године радио је у Економској комисији Уједињених нација за Европу, где је обављао функцију извршног секретара комисије (1968–1982). Др Јанез Становник је 1988. године постао председник Социјалистичке Републике Словеније.