Едита СТОЈИЋ-КАРАНОВИЋ (2007–2008)

Др Едита Стојић-Карановић је у Институту за међународну политику и привреду почела да ради 1968. године, где је 1985. основала Центар за Суседне земље и регионалну сарадњу. Бавећи се регионалним истраживањима Источне Европе, Балкана, Југоисточне Европе, и макро-региона слива Дунава, 1989. године покренула је међународни пројект регионалне сарадње научних радника у Подунављу. Др Стојић-Карановић је била предавач по позиву на Институту за економску дипломатију у Београду, Дипломатској академији Универзитета у Будимпешти, Дипломатској академији Универзитета у Бечу и на последипломским студијама Мадридског универзитета – Fondacion “Jose Orteдa y Gasset”. Др Стојић-Карановић је члан Одбора за друштвене науке Мађарског академског савета Војводине, Скупштине Мађарске академије наука, копредседница Мреже организација цивилног друштва у сливу Дунава и копредседница Оперативног тима пројекта „Погранични градови на пограничним рекама”. Др Стојић-Карановић је објавила око 200 научних чланака у домаћим и међународним часописима, тематским зборницима и зборницима са конференција, и то на српском, енглеском, немачком и мађарском, као и седам научних монографија. Од 1994. године води удружење истраживача и експерата Међународни научни форум „Дунав – река сарадње”.