Благоје Симов Бабић рођен је 1937. године у Селиштима – Плана, Билећа, у Херцеговини. Основну школу завршио је у Планој, а нижу гиманизију у Вајској (Бачка) и Билећи. Вишу гимназију учио је у Требињу, Билећи, Оџацима и Новом Саду. Завршио је Правни факултет у Београду, где је стекао и титулу магистра правних наука. Титулу доктора економских наука добио је на Економском факултету у Сарајеву. Редовни професор међународних финансија постао је на Економском факултету у Мостару.

Завршио је Европске студије у Универзитетском институту за европске студије у Торину. Био је на специјализацији из теорије и политике економског развоја у Институту за развој Јужне Италије у Риму и Централној банци за економску сарадњу у Паризу.

Био је члан Научног друштва економиста Југославије и председник Суда части тог друштва, као и Савеза економиста Југославије и Југословенског удружења за јавно право. Био је од њиховог оснивања и члан два међународна удружења – Форума Делфи (Атина и Париз) и Европског удружења за еволутивну политичку економију (Кембриџ, Велика Британија). Објавио је више књига и велики број научних радова, од којих знатан број на страним језицима. Идејни је творац и први уредник часописа „Европско законодавство“, најмлађег научног часописа Института за међународну политику и привреду.

Од почетка, па до краја радног века био је запослен у Институту за међународну политику и привреду у Београду. Својим резултатима у научном раду, оставио је неизбрисив траг у Институту који му је 2022. године доделио своје највише признање – „Велику плакету“.  Још дубљи траг је оставио у генерацијама истраживача који су имали част да се о многим научним и небројеним животним темама посаветују са њим.

Слава му!