Мср Миле Обреновић и мср Александра Кастратовић, истраживачи приправници Института за међународну политику и привреду, одржали су приступна предавања на теме својих истраживања у склопу докторских студија.

Колега Обреновић анализирао је одбрамбену политику Савезне Републике Немачке у светлу говора „Zeitenwende” канцелара Олафа Шолца из фебруара 2022. године, указавши притом на значај дискурзивне анализе у разумевању обликовања стратешке културе ове државе током времена.

Са друге стране, колегиница Кастратовић пружила је увид у правну природу, различите улоге и примену начела међународног права заштите животне средине на националном нивоу, осврнувши се посебно на значај уставног нормирања ових начела, као и на законски оквир у Републици Србији.