Међународни саветодавни одбор  Института за међународну политику и привреду одржао је своју пету седницу.  Седници су присуствовали: академик Јелена Гускова (Руска академија наука), професор Тони Милески (Универзитет Св. Кирило и Методије), професор Ричард Саква (Универзитет у Кенту) и професор Дејан Михаиловић (Технолошки универзитет у Монтереју). Осим чланова МСО, седници је присуствовао и професор Владимир Поповић, национални консултант за процес трансформације.

На седници је разматран Извештај о раду Института за 2023. годину. Такође, чланови одбора су информисани о процесу трансформације института у оквиру SAIGE пројекта и о резултатима научних часописа института у 2023. години и првом кварталу 2024. Следећа седница ће бити одржана у онлајн формату у децембру 2024. године.