Седамнаести  циклус Програма краткорочног волонтирања Института за међународну политику и привреду започет је пријемом волонтера. Званичном пријему волонтера присуствовали су директор, заменик директора Института, секретар, председница Научног већа, руководилац волонтера и ментори.

Током циклуса волонтирања, троје волонтера, изабраних путем редовног јавног конкурса, имаће прилику да се ближе упозна са начином рада у научноистраживачкој установи, као и да, у сарадњи са менторима,  дефинишу тему  свог краткорочног истраживања.

Седамнаести циклус Програма краткорочног волонтирања, који представља једну од  посебности Института, трајаће до 28. јуна.