Проф. др Бранислав Ђорђевић, директор Института, одржао је Докторски семинар намењен истраживачима приправницима и истраживачима сарадницима.

За разлику од претходних докторских семинара, на овом су ментори доктораната говорили о својим искуствима у раду са њима.

Изузев доктораната и њихових ментора, састанку су присуствовали и начелници центара и заменик директора.

Докторски семинар представља значајан сегмент реализације Програма развоја научноистраживачког подмлатка за период од 2020. до 2025. године.