Уврштавањем научног часописа „Европско законодавство“ у ЕРИХ Плус листу,  Институт за међународну политику и привреду испунио је још један од циљева постављених Планом трансформације Института.