Часопис „The Review of International Affairs – RIA” чији је издавач Институт за међународну политику и привреду, индексиран је од 29. јануара 2024. у Директоријуму часописа са отвореним приступом – ДОАЈ (Directory of Open Access Journals). ДОАЈ представља базу часописа који се објављују на више од 80 језика у 135 земаља, а индексирање у том директоријуму је потврда квалитета уређивачке праксе и уједно допринос повећању међународне видљивости часописа.

Индексирањем часописа, Институт је испунио још један у низу планираних задатака у процесу Плана трансформације.