Истраживачи Института за међународну политику и привреду учествовали су на међународној конференцији „Национални интереси у светској политици“, одржаној на Факултету политичких наука у Београду. Четворо сарадника из Центра за евроатлантске студије и Центра за суседство и Средоземље представило је своја истраживања 26. јануара (другог дана овог међународног скупа).

Др Жаклина Новичић је учествовала на панелу под називом „Национални интерес Србије ‒ Интерни и екстерни аспекти“. Др Новичић том je приликом указала на релевантне промене у устројству Европске уније везане за савремене сукобе око суверенитета, уставне идентитете држава и идеологију легализма.

Др Марина Костић Шулејић, научна сарадница у Центру за суседство и Средоземље, учествовала је на панелу „Национални интерес Републике Србије у регионалном контексту“. Др Костић Шулејић и др Мариан Карађозов са Института за балканске студије Академије наука Бугарске, представили су ко-ауторско истраживање „Национални интереси Србије и Бугарске након великих неповољних догађаја: између континуитета и промене“.

Др Александар Јазић, виши научни сарадник у Центру за евроатлантске студије, у оквиру панела „Национални интерес Републике Србије у регионалном контексту“, представио је резултате истраживања „Сарадња Србије са земљама Вишеградске групе након 2000. године“.

Др Милош Петровић, научни сарадник у Центру за евроатлантске студије, узео је учешће на панелу под називом „Европске интеграције и национални интерес Србије“. Др Петровић презентовао је рад на тему утицаја изостанка спољнополитичке стратегије на европске интеграције и међународну позицију Србије.

Извор: Факултет политичких наука