Др Вељко Благојевић, виши научни сарадник Института за међународну политику и привреду, одржао је приступно предавање на тему „Стратешка култура и национална безбедност“.

Колега Благојевић је представио основе концепта стратешке културе и значај њеног изучавања за међународне односе и националну безбедност. Посебно је указао на неопходност бављења стратешком културом као комплементарним концептом теорији моћи, којом се суштински настоје отклонити недостаци теорије рационалног избора.