Проф. др Бранислав Ђорђевић, директор Института, одржао је састанак са истраживачима приправницима и истраживачима сарадницима.

Тема састанка био је пресек њихових обавеза на докторским студијама, односно рокови за предају и одбрану докторских дисертација.