Др Јована Тијанић, истраживач у Центру за међународно право и економију, учествовала је на међународној научној конференцији Правног факултета у Новом Саду „Legal traditions and new legal challenges“. Јована је излагала рад на тему „Пиратерија као кривично дело у савременом међународном праву“.

На конференцији су, поред истраживача из Србије, учестовали и истраживачи из Аустрије, Мађарске, Хрватске, Црне Горе, Руске Федерације и Словачке.