Уврштавањем часописа „Међународна политика“  у реномирану ЕРИХ Плус листу, број часописа Института у бази најугледнијих академских часописа у области друштвено-хуманистичких наука порастао је на три.