У оквиру пројекта Светске банке – SAIGE, организован је састанак са тимом за независну процену напретка Института за међународну политику и привреду који је укључен у пројекат трансформације. Тим за процену чинили су независни експерти – проф. др Барт де Мор, Униерзитет у Лувену (Белгија), проф. др Ларс Монтелијус, Универзитет у Лунду (Шведска), као и Михаел Ејлан из компаније Трисолар из Израела.

Директор Института, проф. др Бранислав Ђорђевић је, заједно са др Ивоном Лађевац, др Милисавом Терзићем, др Аном Јовић Лазић и Милицом Вранеш Илић, поделио искуства из досадашњег тока имплементације пројекта.

На састанку су сумирани резултати које је Институт остварио током прве године пројекта и представљени планови за тежишне активности за ову и за наредну годину. Посета тима независних експерата била је прилика да се упознају са историјатом, тренутним научним активностима, богатом издавачком делатношћу, али и да се упознају са постигнућима и одликовањима које је Институт добио у протеклих неколико година.