Часопис „Међународни проблеми“ уврштен је у реномирану ЕРИХ Плус листу, чиме је Институт добио још један часопис у бази најугледнијих академских часописа у области друштвено-хуманистичких наука.