Тема редовног полугодишњег састанка колектива Института били су резултати остварени у 2022. години.

Полазећи од Извештаја о раду Института за међународну политику и привреду за 2022. годину, директор Института је посебно апострофирао резултате остварене на плану повећања међународне видљивости, која је у складу са пројектом Трансформације чије је спровођење у току. Изузетно богата издавачка делатност, али и успешност истраживача као појединаца, велики продор у водеће медије, на прави начин су заокружили годину великог јубилеја – 75 година од оснивања.

У наредном периоду фокус истраживача и руководства Института остаје на одржању високог квалитета научно-истраживачког рада и спровођењу Плана трансформације.