Др Слободан Јанковић, начелник Центра за суседство и Средоземље, учествовао је у раду седмог по реду Будимпештанског балканског форума одржаног  од 8. до 10. марта. Организатори Форума били су Институт за спољне послове и трговину (Külügyi és Külgazdasági Intézet) из Будимпеште и локална канцеларија Конрад Аденауер фондације.

Др Јанковић је говорио уопштено о регионалним иницијативама за сарадњу и посебно о Отвореном Балкану. То је била прилика за размену мишљења са неким од најважнијих носилаца процеса европских интеграција и представницима из академског света, владиног и невладиног сектора.