По основу јавног позива Министарства науке,  технолошког развоја и иновација Републике Србије за учешће талентованих младих истраживача на научноистраживачким пројектима, Институт за међународну политику и привреду је примио у радни однос четворо студената докторских академских студија у звању истраживача приправника.

Поред руководства Института, добродошлицу Јовани Николић, Марини Радовановић, Милану Веселици и Николи Марковићу, добродошлицу су пожелели и начелници центара у којима су распоређени.