Истраживачи Центра за евроазијске студије одржали су завршни скуп са колегама са Факултета за политикологију Московског државног универзитета “М. В. Ломоносов” поводом реализације заједничког билатералног научног пројекта “Руско – српски односи: могућности и ограничења”.

Како су остварени сви циљеви који су пројектом постављени, отвориле су се могућности за наставак сарадње. Потенцијална тема би могла бити област енергетске безбедности.