У оквиру редовне мисије Светске банке пројекту SAIGE, организована је посета институтима укљученим у Пројекат трансформације.

Тим за трансформацију Института за међународну политику и привреду, на челу са директором, проф. др Браниславом Ђорђевићем, био је домаћин тиму Светске банке и  члановима Јединице за импламентацију пројекта SAIGE. На састанку су сумирани резултати прве године пројекта и представљени планови за наредну годину.

Општа оцена Светске банке је да ИМПП успешно реализује утврђене циљеве и пре задатих рокова.