У Институту за међународну политику и привреду одржан је интерни округли сто „Годину дана Украјинског сукоба – изазови и перспективе на Балкану у 2023. години“.

Учесници два панела, „Балкан на зачетку нове ‘инфраструктуре’ међународних односа“ и „Србија и суседи у 2023. – перспективе решавања српског националног питања“, су, са аспекта међународних односа, међународног права и међународне економије, говорили о последицама конфронтације у Украјини на глобалну, регионалну и националну безбедност.