У циљу реализације дефинисаних циљева Програма развоја научноистраживачког подмлатка за период од 2020. до 2025. године, директор Института за међународну политику и привреду, проф. др Бранислав Ђорђевић, организовао је састанак у оквиру Докторског семинара намењеног истраживачима приправницима и истраживачима сарадницима.

Након представљања постигнутих резултата и предстојећих планова, ову сесију Докторског семинара обележила је отворена и конструктивна дискусија о кључним проблемима са којима се истраживачи суочавају приликом планирања и израде докторске дисертације.