Истраживачи Института др Владимир Трапара, др Небојша Вуковић и др Ненад Стекић учествовали су на научном скупу „Савремени оружани сукоби: теорија и пракса“.

Др Владимир Трапара је систематизовао расправу о узроцима оружаног сукоба у Украјини. О повратку сукоба средњег и високог интензитета у међународним односима и дилемама у планирању система одбран говорио је др Небојша Вуковић, а др Ненад Стекић представио је критике на рачун алата за предикцију савремених оружаних сукоба.

Скуп је организовао Институт за стратегијска истраживања Универзитета одбране. На њему су, осим истраживача Института за међународну политику и привреду, учествовали и истраживачи са Факултета политичких наука, Војне академије, Факултета за дипломатију и безбедност, Института за политичке студије и Факултета безбедности.