Форум младих Србије и Кине, „Нови пут, нова будућност“, одржан у Новом Саду, окупио је представнике академске заједнице, културе и уметности како би дали своје виђење закључака недавно одржаног 20. конгреса КП Кине.

У фокусу излагања др Ивоне Лађевац, заменика директора Института, био је вишезначни концепт модернизације.