Др Катарина Закић, начелница центра за студије „Појаса и пута” и научни сарадник на Институту за међународну политику и привреду, учествовала је на 7. међународној научној конференцији „Савремена питања у економији, пословању и менаџменту – EБМ 2022”,  која је одржана на Економском факултету, Универзитета у Крагујевцу.

Др Закић је била коауторка са др Аном Јурчић на раду под насловом „Тражење сличности тамо где су разлике очите – компаративна анализа пословних пракси у Србији и Кини”, који ће бити објављен у зборнику радова са конференције.

Учесници конференције били су професори и истраживачи из Србије, Пољске, Словеније, Украјине, Италије и Хрватске.