Мср Љубомир Тинтор, стипендиста МПНТР, одржао је предавање на тему „Одговорност државе за штету изазвану климатским променама – изазови у примени класичних правила међународне одговорности“. Љубомир је приказао међународноправни режим промене климе, са посебним освртом на Општа правила о одговорности државе за противправни акт и њихову примену у материји међународног права климатских промена. На крају је указао на судске механизме за решавање спорова у овој области и актуелне и потенцијалне проблеме. Предавању су присуствовали истраживачи Института и волонтери.