Међународни центар за истраживање и обуку у области науке и технологије (CISTRAT) одржао је инаугуралну и прву пленарну седницу новог сазива свог управног одбора. За једног од чланова, изабрана је и др Ивона Лађевац, заменик директора Института.  Овим именовањем потврђен је квалитет сарадње Института и Кинеске академије наука и технологије (CASTED).

Мисија CISTRAT-а, основаног 2012. године, је да унапређује међународну сарадњу, професионалну обуку и размену искустава у истраживању стратегије и политике науке и технологије ослањајући се на своју матицу, Кинеску академију наука и технологије уз уважавање миленијумских циљева развоја Уједињених нација и начелима УНЕСКО.