ПРЕГЛЕД СПОЉНЕ ПОЛИТИКЕ КРАЉЕВИНЕ ЈУГОСЛАВИЈЕ од 1918. до 1935. године

725

Назив: ПРЕГЛЕД СПОЉНЕ ПОЛИТИКЕ КРАЉЕВИНЕ ЈУГОСЛАВИЈЕ од 1918. до 1935. године
Приредили: Проф. др Ђорђе Н. Лопичић, Проф. др. Јелена Ђ. Лопичић Јанчић
Година: 2022
Страна: 158
Повез: броширано